Ban Đánh giá sự phù hợp

Trang chủ::Đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp::Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN/ISO 9001:2000::Màn hình in
Uỷ ban nhân dân huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Bản ghi cập nhật vào:Friday, June 25, 2010
Bản ghi hết hạn:Wednesday, April 09, 2284
Thông tin thành viên:  
  
 Nhập bởi:huong
 Tỉnh/Thành phố::Hanoi
  
Ad Information:  
  
 Tỉnh/T.phố:Hà Giang
 Địa chỉ:thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ
 Lĩnh vực chứng nhận:Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
 Loại hình cấp Giấy CN:Mới
 Số Giấy CN:0288/2010
 Ngày cấp GCN:10/6/2010
 Ngày hết hạn GCN:09/6/2013
 Tổ chức chứng nhận:Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACERT
 
 Thông tin chi tiết:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện trong các hoạt động:

 

1.   Cấp lại bản chính giấy khai sinh;

2.   Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;

3.   Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh;

4.   Cấp giấy phép xây dựng;

5.   Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình ;

6.   Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

7.   Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi được phân cấp;

8.   Thẩm định quyết toán các công trình xây dựng cơ bản;

9.   Xét trợ cấp xã hội thường xuyên, trợ cấp đột xuất;

10. Thanh tra lĩnh vực kinh tế, xã hội;

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 


 
Quay lại xem chi tiết
 

Ban Đánh giá sự phù hợp