Ban Đánh giá sự phù hợp

Trang chủ::Đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp::Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN/ISO 9001:2000::Màn hình in
Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
Bản ghi cập nhật vào:Tuesday, November 30, 2010
Bản ghi hết hạn:Sunday, September 14, 2284
Thông tin thành viên:  
  
 Nhập bởi:huong
 Tỉnh/Thành phố::Hanoi
  
Ad Information:  
  
 Tỉnh/T.phố:Phú Thọ
 Địa chỉ:đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 Điện thoại/Fax:(0210)3850825
 Lĩnh vực chứng nhận:Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về nội vụ
 Loại hình cấp Giấy CN:Mới
 Số Giấy CN:0298/2010
 Ngày cấp GCN:18/6/2010
 Ngày hết hạn GCN:17/6/2013
 Tổ chức chứng nhận:Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
 
 Thông tin chi tiết:

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về nội vụ trong các hoạt động:

 

1.    Chuẩn bị đề án liên quan đến thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính, nâng cấp đơn vị hành chính;

2.    Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức;

3.    Tiếp nhận và thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức;

4.    Tổ chức thi tuyển công chức;

5.    Thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

6.    Thẩm định hồ sơ phê duyệt điều lệ hội;

7.    Thẩm định hồ sơ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học;

8.    Thẩm định hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học;

9.    Thẩm định hồ sơ thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc;

10.  Ra thông báo đồng ý hoặc không đồng ý cho hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở;

11.  Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 


 
Quay lại xem chi tiết
 

Ban Đánh giá sự phù hợp