Ban Đánh giá sự phù hợp

Trang chủ::Đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp::Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN/ISO 9001:2000::Màn hình in
Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Bản ghi cập nhật vào:Thursday, October 16, 2008
Bản ghi hết hạn:Tuesday, August 01, 2282
Thông tin thành viên:  
  
 Nhập bởi:huong
 Tỉnh/Thành phố::Hanoi
  
Ad Information:  
  
 Tỉnh/T.phố:Hải Dương
 Địa chỉ:Số 42 đường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 Lĩnh vực chứng nhận:Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh
 Loại hình cấp Giấy CN:Mới
 Số Giấy CN:0234/2008
 Ngày cấp GCN:14/10/2008
 Ngày hết hạn GCN:14/10/2011
 Tổ chức chứng nhận:Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam
 
 Thông tin chi tiết:

Sở Y tế tỉnh Hải Dương tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động sau:

1.           Quản lý công tác Dược và hành nghề y tế tư nhân;

2.           Thanh tra chuyên ngành y tế;

3.           Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

4.           Kiểm soát công tác y tế doanh nghiệp.

 


 
Quay lại xem chi tiết
 

Ban Đánh giá sự phù hợp