Ban Đánh giá sự phù hợp

Trang chủ::Đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp::Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN/ISO 9001:2000::Màn hình in
Thanh tra tỉnh Đắk Nông
Bản ghi cập nhật vào:Thursday, April 08, 2010
Bản ghi hết hạn:Tuesday, January 22, 2284
Thông tin thành viên:  
  
 Nhập bởi:huong
 Tỉnh/Thành phố::Hanoi
  
Ad Information:  
  
 Tỉnh/T.phố:Đắk Nông
 Địa chỉ:đường ĐămBRi, khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa
 Lĩnh vực chứng nhận:Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về thanh tra
 Loại hình cấp Giấy CN:Mới
 Số Giấy CN:0006/2010
 Ngày cấp GCN:07/01/2010
 Ngày hết hạn GCN:06/01/2013
 Tổ chức chứng nhận:Công ty TNHH chứng nhận DAS Việt Nam
 
 Thông tin chi tiết:

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về thanh tra trong các hoạt động:

 

1.     Thanh tra kinh tế - xã hội;

2.     Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 


 
Quay lại xem chi tiết
 

Ban Đánh giá sự phù hợp