Ban Đánh giá sự phù hợp

Trang chủ::Đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp::Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN/ISO 9001:2000::Màn hình in
Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh
Bản ghi cập nhật vào:Monday, December 17, 2007
Bản ghi hết hạn:Saturday, October 01, 2281
Thông tin thành viên:  
  
 Nhập bởi:huong
 Tỉnh/Thành phố::Hanoi
  
Ad Information:  
  
 Tỉnh/T.phố:Tây Ninh
 Địa chỉ:129 đường 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 Lĩnh vực chứng nhận:Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng QLNN về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh
 Loại hình cấp Giấy CN:Chuyển đổi
 Số Giấy CN:0078/2007
 Ngày cấp GCN:18/04/2007
 Ngày hết hạn GCN:11/09/2009
 Tổ chức chứng nhận:Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
 
 Thông tin chi tiết:

- Sát hạch, cấp mới, đổi, di chuyển giấy phép lái xe, cấp giấy phép lưu hành đặc biệt và xe tập lái;
- Cấp giấy phép đào tạo lái xe mô tô;
- Thẩm định hồ sơ thiết kế cải tại xe cơ giới;
- Cấp giấy đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa;
- Cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa;
- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công công trình đường giao thông;
- Cấp giấy phép sử dụng hành lang đường bộ;
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy thi công chuyên dùng;
- Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;
- Cấp văng bản chấp thuận khai thác  vận tải hành khách  theo tuyến cố định bằng đường ô tô.   
 


 
Quay lại xem chi tiết
 

Ban Đánh giá sự phù hợp