Ban Đánh giá sự phù hợp

Trang chủ::Đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp::Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN/ISO 9001:2000::Màn hình in
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
Bản ghi cập nhật vào:Thursday, December 02, 2010
Bản ghi hết hạn:Tuesday, September 16, 2284
Thông tin thành viên:  
  
 Nhập bởi:huong
 Tỉnh/Thành phố::Hanoi
  
Ad Information:  
  
 Tỉnh/T.phố:Bắc Ninh
 Địa chỉ:số 11 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh
 Điện thoại/Fax:0421.3874046/0421.3822431
 Lĩnh vực chứng nhận:Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về lao động, thương binh và xã hội
 Loại hình cấp Giấy CN:Mới
 Số Giấy CN:0336/2010
 Ngày cấp GCN:22/7/2010
 Ngày hết hạn GCN:21/7/2013
 Tổ chức tư vấn:Trung tâm Năng suất Việt Nam
 Tổ chức chứng nhận:Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
 
 Thông tin chi tiết:

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về lao động, thương binh và xã hội trong các hoạt động:

 

1.     Tiếp nhận và thông báo nội quy lao động của doanh nghiệp;

2.     Tiếp nhận thông báo thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp;

3.     Tiếp nhận thang bảng lương của doanh nghiệp;

4.     Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

5.    Cấp giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật;

6.    Giải quyết trợ cấp đối với người có công với cách mạng;

7.    Giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với người có công với cách mạng đã được hưởng trợ cấp một lần từ trần;

8.    Giải quyết trợ cấp mai táng phí một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã hưởng trợ cấp một lần từ trần;

9.    Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

10.  Phân bổ kinh phí và quyết toán các nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương ủy quyền

 


 
Quay lại xem chi tiết
 

Ban Đánh giá sự phù hợp